logo

Lesreglement

 • Privacy Policy RS Pro Padel Academy

  Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


  Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van RS Pro Padel Academy (hierna: “wij”) gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

  Wie is RS Pro Padel Academy en op wie is dit privacybeleid van toepassing?

  Wij zijn een Padel Academy en richten ons met name op het verzorgen van padellessen en padelactiviteiten. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62846310. Onze website is www.rspadelacademy.nl.


  Dit privacybeleid is van toepassing op:

  • Klanten/relaties/cursisten van ons;
  • Potentiële klanten/relaties/cursisten;
  • Bezoekers van de website;
  • Ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van ons;
  • Alle andere personen die contact met ons opnemen.

  Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

  Op onze website kunt u bekijken welke diensten wij aanbieden en kunt u een passende dienst afnemen. U dient een inschrijfformulier in te vullen waarin wij benodigde informatie en gegevens vragen. Wij vragen u om in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

  Uw gegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Geslacht;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum.

  Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier op onze website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsberichten en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

  Persoonsgegevens door u verstrekt:

  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst;
  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren dan wel via de e-mail verstrekt;
  • Contactgegevens verstrekt tijdens gesprekken, cursussen, seminars etc.

  Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

  • IP-nummer;
  • Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
  • Of u een nieuwsbericht of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

  Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

  • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals Facebook en LinkedIn;
  • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
  • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

  Onze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms.

  Automatisch gegenereerde gegevens:

  Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op de website bezoekt en de items die u bekijkt.

  Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

  Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:

  • Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, bijvoorbeeld voor het indelen en geven van padellessen en voor de facturering daarvan;
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons:
   • Om u informatie toe te zenden omtrent onze eigen diensten (marketingdoeleinden).
  • Om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft en om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  • U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens.

  Gebruik door derden:

  Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt. Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van onze diensten/producten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid.

  Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen.

  Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

  Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Op deze manier voldoen wij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

  Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is onze website afdoende beschermd (o.a. https) en hanteren wij een professioneel een en ander met persoonlijke wachtwoorden die regelmatig veranderd worden. Indien van toepassing worden papieren dossiers in een versleutelde kast opgeslagen die alleen door de behandelende medewerker ingezien worden. Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging inrichten, kunt u contact opnemen.

  Cookies

  Via onze website kunnen wij gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

  Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

  Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@rs-propadelacademy.nl. Wij zullen binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat wij uw gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. Wij zullen binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek afwijzen zullen wij in het antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen.

  Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

  Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

  Waar kunt u terecht met een klacht?

  Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Vragen en feedback

  Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@rspadelacademy.nl.

   

  RS Pro Padel Academy

   
   

 

 

 

 

 

© RS Padel Academy 2023 | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Website door NEXT LEAD