logo

Lesreglement

Hieronder vind je onze voorwaarden.

 1. Het volgen van padelles gebeurt op eigen risico. RS Padel Academy is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de padelles, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursist.
 2. Een lesuur duurt 60 minuten.
 3. De lessen van een lessenreeks worden wekelijks op een vast tijdstip gegeven.
 4. Er wordt in principe geen padelles gegeven op officiële feestdagen. In overleg met de trainer kan er eventueel voor worden gekozen deze lessen wél door te laten gaan. Na de lessenreeks en tijdens de schoolvakanties is er ruimte om lessen in te halen i.v.m. regen of verhindering trainer. Per lessenreeks zijn er minimaal 4 inhaalweken.
 5. De cursist meldt zich aan voor het aantal lessen dat bij de lessenreeks staat aangegeven en is verplicht het totale lesgeld te voldoen. Een betaling van bijvoorbeeld 5 x €67,50 = €337,50 in totaal, verdeeld over 5 maanden. De betaling gebeurt maandelijks via automatische incasso rond de 1e van de maand. De cursist zorgt voor voldoende saldo op de rekening voor de incasso. 
 6. Als de lessenreeks door de cursist voortijdig moet worden afgebroken, blijft de leerling een maandelijkse betalingsverplichting houden voor de rest van de reeks waar hij/zij zich voor heeft ingeschreven en is dus verplicht het totale lesgeld te voldoen. Wel mag er in overleg met de trainer een vervanger van gelijke sterkte worden geregeld voor de resterende weken en daarmee de kosten worden verdeeld.
 7. Als de trainer door ziekte of verhindering geen training kan geven, zal hij/zij proberen te zorgen voor een vervangende trainer. Als dat niet lukt wordt de les zo spoedig mogelijk ingehaald, zie punt 4.
 8. De maandelijkse betaalverplichting blijft altijd tot het einde van de lessenreeks intact, ook in geval van blessure, ziekte of verhindering van een cursist. In overleg met de trainer én bij vergelijkbaar niveau mag de cursist een vervanger regelen en de kosten daarmee delen. In speciale gevallen denkt RSPA mee voor een passende oplossing.
 9. Eenmaal aangevangen padellessen worden in principe niet ingehaald, tenzij anders bepaald door de trainer.
 10. Bij slecht weer bepaalt de desbetreffende trainer of de padelles door kan gaan of dat deze wordt afgelast.
 11. Bij afgelasting door slecht weer wordt de les ingehaald in de eerstvolgende inhaalweek. Zoals eerder vernoemd zijn er minimaal 4 inhaalweken per lessenreeks, waarin wordt geprobeerd alle verregende lessen in te halen. Cursisten krijgen in ieder geval een garantie dat alle lessen worden gegeven, behalve één (bijv. 17 van de 18 lessen). Wel wordt ernaar gestreefd, zoals hierboven vermeld, om daadwerkelijk alle lessen in te halen. 
 12. RS Padel Academy zal met het indelen van de trainingsgroepen haar uiterste best doen aan de wensen van de cursisten te voldoen. Toch kan niet elke wens gegarandeerd worden i.v.m. beschikbaarheid, niveau, baanbezetting en inschrijvingen van mede-cursisten. Mocht de trainer het nodig achten kan hij/zij tussentijdse wijzigingen in de trainingsgroepen aanbrengen.
 13. De cursist wordt uiterlijk een week voor de start van de eerste training op de hoogte gebracht van zijn/haar plaatsing. Nadat de indeling is verzonden is kan de leerling in uitzonderlijke gevallen nog maximaal drie dagen beargumenteerd vragen om een aanpassing. Hierna is de indeling definitief en is de deelnemer verplicht het lesgeld te voldoen.
 14. Aan het eind van de lessenreeks dient de cursist in alle gevallen het complete lesgeld te hebben voldaan.
EM_DSC00172

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.

 

Ontdek de passie, kracht en finesse van padel

Meld je nu aan voor training bij RS Padel Academy! Ontvang kwalitatieve training, verbeter je vaardigheden en wordt een padeltopper! 

 

 

 

 

 

© RS Padel Academy 2023 | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Website door NEXT LEAD